BEOlsen
Informasjonssikkerhet


KVT - (Konflikter Vold Trusler)KVT - (Konflikter, Vold, Trusler) har til hensikt å redusere risiko hos virksomheter hvor personell kan være utsatt vold og trusler.

Det er firmaet SECUREwork som har sin hovedvirksomhet, og hovedansvaret for temaet. SECUREwork gjennomfører også kurs og øvelser for å styrke virksomhetenes kompetanse innen området. Les mer her.

BEO-Informasjonssikkerhet samarbeider med SECUREwork innen analyse og trusselvurdering av virksomheter innen KVT.

En analyse foregår ved at ansatte besvarer et enkelt spørreskjema som gir en grov oversikt over problemområder. Deretter foretas en befaring i lokalene, og et intervju med et utvalg av ansatte for å avdekke utfordringer. Til slutt skrives det en rapport om observasjoner og foreslåtte tiltak som vil bidra til å redusere trusselen. Det vil være den aktuelle virksomhet som overtar eierskap til rapporten når den er ferdigstilt og overlevert.

Last ned brosjyre her


(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014