BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-6003 - Hvordan skape engasjementMålgruppe:

Motiverte ledere og styremedlemmer i organisasjoner.

Kurset gir kompetanse på mekanismer som bidrar til å skape engasjement og økt oppslutning i organisasjoner.

Kursmål:

Kunne igangsette tiltak i egen organisasjon som øker oppslutning.

Kurset gir:

  • Forståelse for leders funksjoner og egenskaper.
  • Kjenne til hva som motiverer mennesker.
  • Kompetanse innen metoder for å skape engasjement i organisasjonen.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014