BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-6002 - OrganisasjonskursMålgruppe:

Ledere og styremedlemmer i organisasjoner.

Kurset gir kompetanse på organisering og drift av en organisasjon med fokus på lederskap.

Kursmål:

Forstå den prinsipielle oppbygningen av en organisasjon. Kunne etablere en organisasjon, fordele oppgaver og gjennomføre styremøter og årsmøter.

Kurset gir:

  • Forståelse for organisasjonsstruktur, legitimitet- og kommandolinje.
  • Kompetanse til å organisere en drifts- og kontrollorganisasjon og et styre.
  • Kompetanse til å fordele arbeidsoppgaver og etablere styrefunksjoner.
  • Kjennskap til styringsverktøy og forståelse for bruk.
  • Kompetanse til å kunne forberede, gjennomføre og lede medlemsmøter, styremøter og årsmøter.
  • Kompetanse og forståelse for valgkomiteens viktighet og arbeidsoppgaver.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014