BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-6001 - KonfliktløsningMålgruppe:

Alle medlemmer i et styre.

Konflikter i organisasjoner kan være lammende for organisasjonen og svært ødeleggende for den enkelte person. Kurset gir verktøy for å kunne forstå og løse opp i konflikter på et tidlig tidspunkt.

Kursmål:

Forståelse for hva konflikter er, og grunnleggende innføring i problematikken rundt en konflikt, og innføring i forebygging og kommunikasjon.

Kurset gir:

  • Forståelse for hva en konflikt er, og muligheter og begrensninger.
  • Kjennskap til konflikt-typer.
  • Kjennskap til konfliktkilder og grunnlag og forståelse for håndtering av disse.
  • Kjennskap til utfordringer innen kommunikasjon.
  • Forståelse for andres kommunikasjonsmessige ståsted. (kommunikasjonsnivå, livsinnstillinger, personlighetsstrukturer, adferdsmatrise, kvinner/menn, forventninger.
  • Kjennskap til konfliktstiler.
  • Kjennskap til mestring av konflikter.
  • Kjennskap til løsning av konflikter.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014