BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-5002 - Oppdag ditt hvorforMålgruppe:

Alle som ønsker å bli mer fokusert i sine arbeidsoppgaver og ønsker sterkere motivasjon.

Det er ofte vanskelig å motivere seg selv og andre dersom vi ikke vet hvorfor vi gjør det vi gjør. Verre er det når arbeidsoppgavene er vanskelige og ubehaglige. Kurset gir en bevisstgjøring og klarlegging av den enkeltes hvorfor.

Kursmål:

Kunne kartlegge egne kjerneverdier og indre motiver og ønsker, samt forstå grunnlaget for utarbeidelse av Livssyklusplan.

Kurset gir:

  • Kompetanse og metode for å kunne definere sine egne behov og ønsker.
  • Verktøy til formålet.
  • En innsikt i hvorfor livssyklusplan er viktig, og hvordan en slik plan kan utarbeides og brukes aktivt i arbeidet med å nå sine mål.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014