BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-5001 - Mål og måloppnåelseMålgruppe:

Alle som ønsker å bli mer fokusert i sine arbeidsoppgaver.

Kurset gir kompetanse innen metoder for mål og målsetting.

Kursmål:

Kunne sette effektive mål for seg selv og andre, samt skape forutsetninger for å nå dem.

Kurset gir:

  • Kompetanse og metode for hvordan visjoner og mål utarbeides, samt forståelse for betydningen av sterke visjoner og tydelige målbare mål.
  • Forståelse for– og kjennskap til hvordan forskjellige mennesker lar seg motivere av forskjellige ting, samt gi grunnlag for å kjenne igjen særtrekk for å kunne motivere seg selv og andre til å nå målene.
  • Forståelse for hvilke prosesser som påvirker måloppnåelsen, og kjenne til hva som skal til får å nå målene.
  • Forståelse for viktigheten av å forankre målsettingen på alle nivå i organisasjonen.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014