BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-3000 - Morse mottakingHar du lyst til å lære morse? Jeg mener virkelig lyst? Så lyst at du er villig til å investere hundrevis av timer? For det er det som må til.

Det er mange som reklamerer med at du kan lære deg morse på 5 minutter. Mange har laget finurlige systemer som baserer seg på logiske oppbygninger av tegnene og har opplegg for å lære disse. Felles for alle disse er at du lærer tegnenes sammensetning med prikker og streker. Det er enkelt, og holder dersom du skal skrive tekst som morsetegn og lære å lese disse.

Dette programmet er ikke et slikt. Det skal bringe deg til et nivå hvor du kan anvende å motta tegnene i form av lyd. Ikke bare å gjenkjenne prikker og streker, men hele tegn, og kunne skrive ned meldinger etter som de blir sendt.

Dette krever mer øving enn å kun lære hvordan tegnene er bygget opp. Det krever hundrevis av timer. Tidligere radioskoler var to-årig, og det var en grunn til dette.

Hvis du ikke er villig til å investere nødvendig tid for å bli god i morse, er ikke dette programmet noe for deg.

Men har du virkelig lyst til å lære å bli god i morse, vil dette programmet kunne ta deg til nivå for operatører på kystradiostasjoner om det er ønskelig. Riktig nok kun mottaking. Sending av morse må øves separat, men tekster og meldinger fra dette programmet kan benyttes.

Hvorfor et undervisningsprogram?

Det finnes en mengde dataprogrammer som kan brukes til å trene morse. Men erfaring viser at selv om programmene i seg selv er gode nok, vil eleven famle med å finne tekster som skal brukes. I tillegg går man gjerne for fort fram, og det blir vanskelig og man mister motivasjonen og gir opp. Det blir akkurat det samme som å kjøpe seg et piano for å lære å spille, uten å følge et program for musikkopplæring.

Et undervisningsprogram som dette vil holde motivasjonen oppe og inneha riktig progresjon og føre eleven fram til dennes mål.

Les Programmets innledning her
Les hele programmet her (37 sider).

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære seg morse. Uansett grunn og grunnlag.

Utdanningsmål og priser:

Programmet består av flere trinn som bygger på hverandre. De kan "tappes" på forskjellige nivå som vist i tabellen nedenfor.

Kurs Tittel Tid Pris
gruppe
Pris
selvstudie
Lydeksempel
K-3001 Radioamatørnivå - 12 speed 600 timer 60.000,- 6.000,-
K-3002 A-telegrafist - 16 speed 900 timer 90.000,- 9.000,-
K-3003 Skipsradiotelegrafist kl 2 - 20/16 speed 1200 timer 120.000,- 12.000,-
K-3004 Skipsradiotelegrafist kl 1 - 25/20 speed. 1600 timer 160.000,- 16.000,-

Prisene gjelder kun kjøp av rettigheter til å bruke programmet. Enten som gruppe-undervisning eller som egenundervisning. Det innbefatter ikke kurs med instruktør. Ved innleie av instruktør for 600-1600 timer, vil prisen bli en annen. Dette kan avtales i aktuelle tilfeller.
Prisene gjelder for komplett nivå. For eksempel; K-3002 inkluderer både K-3001 og K-3002. Ved oppdeling vil det påløpe et admninistrasjonsgebyr.

Bestilling av kurs:

Kurset er et online-kus som gjennomføres over nett. Kursdeltaker får tilgang til den kursdel han bestiller og kjører alle leksjoner over nettet. Kursene gjennomføres på nettstedet www.morse.no

Bestilling av kurs gjøres pr mail ved å trykke her.

Programmet omfatter:

Det er lagt ned et omfattende arbeid i utvikling av undervisningsprogrammet. Det er tilpasset både privat undervisning (egentrening) og klasseromsundervisning. Det består av en timeplan for opp til 1600 timer (avhengig av nivå) som må følges, uansett om det er egenutdanning eller klasseromsundervisning. Timeplanen henviser til leksjoner som skal spilles av fra en tilsvarende mappe med matchende navn hver time. Leksjonene er spilt inn som lydfiler i .wav-format - flere tusen lydfiler. Til hver leksjon følger det med en fasit som må gjennomgås etter hver spilte leksjon.

Programmet finner du her.

Bakgrunn:

Utvikler av undervisningsprogrammet har gjennomført Hærens Radioskole i 1976-77 med bestått eksamen. Det vil si Skipsradiosertifikat kl 2. Han har amatørlisens LA5OW og har i en periode bestyrt treningsstasjon i Forsvaret med cs LJ2N. Han har også bistått voksenopplæringen i Forsvaret i kurs som ledet til radioamatørlisens. Les mer under siden "Om oss".

Programmet er et gjenskapt program som tar utgangspunkt i programmet som ble benyttet på Hærens radioskole. Det opprinnelige undervisningsopplegg og -program har trolig gått tapt etter nedleggelsen i 1983.


(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert mar 2017