BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-1001 - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)Målgruppe:

Alle som skal arbeide med egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Kurset gir generell kompetanse innen utarbeidese av ROS, uavhengig av fagfelt.

Kursmål:

Kursdeltakerne skal etter kurset kunne ivareta grunnleggende arbeid med ROS i egen virksomhet.

Kurset gir:

  • Kompetanse innen analyse av virksomhetskritiske faktorer
  • kompetanse innen utarbeidelsesprossessen ROS
  • kompetanse innen ulike trussel- og risikovurderinger
  • kunnskap om metode for å finne tiltak mot trusler
  • kompetanse i utarbeidelse av handlingsplan for ROS
  • innsikt i problemstillinger rundt ROS.

(c) Birger E Olsen 2014
Oppdatert august 2014