BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-0008 - DokumentsikkerhetMålgruppe:

Sikkerhetsledere i bedrifter.

Kurset gir kompetanse innen sikker håndtering og oppbevaring av dokumenter.

Kursmål:

Kunne etablere rutiner for sikker håndtering av sensitive og skjermingsverdige dokumenter i alle former.

Kurset gir:

  • Kompetanse i vurdering av skjermingsverdig informasjon.
  • Kompetanse i etablering av journalsystemer.
  • Kompetanse i merking av dokumenter og journaler.
  • Forståelse for, og kompetanse innen rutiner ifm mottak, oppbevaring, kopiering, spredning, utlån, transportering, gjenopprettelse og destruksjon av dokumenter.
  • Kjennskap til rutiner som sikker ikke-fornektelse.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014