BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-0007 - Fysisk sikkerhetMålgruppe:

Sikkerhetsledere i bedrifter.

Kurset gir kompetanse innen bygningsmessige sikkerhetstiltak samt adgangskontroll og besøkshåndtering.

Kursmål:

Kjenne bygningsmessige krav, samt betydning av belysning, alarm, vakthold og videoovervåkning. Kunne etablere sikre nøkkel– og låserutiner, og rutiner for adgangskontroll og sikker besøkshåndtering.

Kurset gir:

  • Kompetanse om sikre rutiner for håndtering av besøkende og kontroll med hvem som er tilstedet.
  • Kompetanse om inndeling i forskjellige soner.
  • Kunnskap om bygningsmessige beskaffenheter ifm sikkerhet, samt om låser, oppbevaringsenheter og krav.
  • Kompetanse imf etablering av rutiner mht låser, nøkler.
  • Kunnskap om rutiner og håndtering av safekombinasjoner etc.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2013