BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-0004 - SikkerhetsadministrasjonMålgruppe:

Ledere, medarbeidere og sikkerhetspersonell i bedrifter.

Kurset gir kompetanse på organisering av sikkerhetstjenesten, samt kompetanse til utarbeidelse av grovskisse til grunnlagsdokument for sikkerhet.

Kursmål:

Forstå hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres, og kjenne til nødvendig instruksverk og innhold, samt kunne forstå betydningen av, og kunne utforme grovskisse til grunnlagsdokument for sikkerhet.


Kurset gir:

  • Kompetanse om ansvar og fordeling av oppgaver.
  • Kunnskap om nødvendighet av formalitet.
  • Kunnskap om betydningen av sikkerhetsveiledning og dokumentasjon.
  • Kunnskap om den hierarkiske oppbyningen av sikkerhetsdokumentasjon.
  • Kompetanse for å kunne utforme grunnslagsdokument for sikkerhet.
  • Kunnskap om innhold i instruksverk og internkontroll for sikkerhet.
  • Forståelse for hensikt og rutiner ved sikkerhetstruende hendelser.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014