BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-0003 - InformasjonssikkerhetMålgruppe:

Ledere og medarbeidere i bedrifter.

Kurset gir grunnlag for større bevissthet og forståelse for sikkerhetsarbeid som en del av virksomheten.

Kursmål:

Kjenne til og trusler og virksomhetskritiske faktorer. Kjenne til metode for sikkerhetsvurdering. Kjenne til og identifisere problemområder innen de forskjellige fagområdene innen informasjonssikkerhet.

Kurset gir:
 • Bevisstgjøring ovenfor generelle trusler og konsekvenser.
 • Kunnskap om virksomhetskritiske faktorer.
 • Kunnskap om prinsipper for sikkerhetsplanlegging og sikkerhetsnivå.
 • Forståelse for betydningen av Risiko– og sårbarhetsanalyser.
 • Kunnskap om lover, forskrifter osv.
 • Oversikt over de vanligste problemområdene innen informasjonsforvaltningen.
 • En klarlegging av de vanligste feilkilder som fører til tap.
 • Grunnleggende kompetanse for å kunne ivareta bedriftens egen sensitive informasjon.
 • Kompetanse som gjør bedriften mer robust ovenfor utilsiktet tap.
 • Skissere forslag til løsninger for å skape en sikrere håndtering av sensitiv informasjon.
 • Forståelse for konseptet totalsikkerhet.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2013