BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-0002 - Grunnleggende informasjonssikkerhetMålgruppe:

Ledere og medarbeidere i bedrifter, samt enkeltpersoner.

Kurset gir innføring økt bevissthet og kompetanse for utfordringer innen informasjonssikkerhet.

Kursmål:

Kjenne til og identifisere problemområder innen de forskjellige fagområdene innen informasjonssikkerhet.

Kurset gir:

  • Kunnskap om lover, forskrifter osv.
  • Oversikt over de vanligste problemområdene innen informasjonsforvaltningen.
  • En klarlegging av de vanligste feilkilder som fører til tap.
  • Grunnleggende kompetanse for å kunne ivareta bedriftens egen sensitive informasjon.
  • Kompetanse som gjør bedriften mer robust ovenfor utilsiktet tap.
  • Skissere forslag til løsninger for å skape en sikrere håndtering av sensitiv informasjon.
  • Forståelse for konseptet totalsikkerhet.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014