BEOlsen
Informasjonssikkerhet


K-0001 - Grunnleggende sikkerhetMålgruppe:

Ledere og medarbeidere i bedrifter, samt enkeltpersoner som kan ha nytte av å kjenne til sikkerhetsmessige utfordringer.
Kurset gir innføring i sikkerhetstenkning i bedrifter.

Kursmål:

Kjenne til trusler og virksomhetskritiske faktorer. Kjenne til metode for sikkerhetsvurdering.

Kurset gir:

  • Bevisstgjøring ovenfor generelle trusler og konsekvenser.
  • Kunnskap om virksomhetskritiske faktorer.
  • Kunnskap om prinsipper for sikkerhetsplanlegging og sikkerhetsnivå.
  • Forståelse for betydningen av Risiko– og sårbarhetsanalyser.

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014