BEOlsen
Informasjonssikkerhet


KursoversiktHvordan er sikkerhetskompetansen i din bedrift? Har sikkerhetsleder den kompetanse han eller hun trenger? Hva med de ansattes kunnskap og holdninger til bedriftens sensitive informasjon?

BEOlsen Informasjonssikkerhet kan tilby en rekke kurs for alle typer bedrifter og enkeltpersoner som bidrar til kompetanseøkning og bedre forståelse og holdninger for viktighet av sikkerhet i bedriftene. Foretar også opplæring av sikkerhetsansvarlige/sikkerhetsledere i bedrifter.

Gjennomfører også kurs innen organisasjon og motivasjon, samt generell risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kursene er som følger:

Kurs Tittel Tid Pris
gruppe
Pris
deltaker
Max
ant
K-0001 Grunnleggende sikkerhet 5 timer 18.500,- 2.500,- 24
K-0002 Grunnleggende Informasjonssikkerhet 5 timer 18.500,- 2.500,- 24
K-0003 Informasjonssikkerhet 10 timer 45.000,- 5.500,- 24
K-0004 Sikkerhetsadministrasjon *) 7 timer 20.000,- 2.500,- 10
K-0007 Fysisk sikkerhet *) 10 timer 45.000,- 5.500,- 10
K-0008 Dokumentsikkerhet *) 7 timer 20.000,- 2.500,- 10
K-0009 Datasikkerhet *) 10 timer 45.000,- 5.500,- 10
K-0010 Kommunikasjonssikkerhet *) 5 timer 18.000,- 2.200,- 10
K-0012 Autorisasjonssamtale 4 timer 18.000,- 2.200,- 10
K-0013 Sikkerhet i små bedrifter 5 timer 18.500,- 2.000,- 24
K-1001 Risiko- og sårbarhetsanalyser - generelle 5 timer 18.500,- 2.000,- 24
K-3000 Morse mottaking 600-1500 timer Se side Se side
K-5001 Mål og måloppnåelse 4 timer 15.000,- 1.700,- 24
K-5002 Oppdag ditt hvorfor 4 timer 15.000,- 1.700,- 24
K-6001 Konfliktløsning 13 timer 25.000,- 3.500,- 24
K-6002 Organisasjonskurs for ledere og styremedl. 13 timer 25.000,- 3.500,- 24
K-6003 Hvordan skape engasjement i egen org. 13 timer 30.000,- 3.900,- 24

Kurs merket med *) er kurs for sikkerhetsledere

Med gruppe menes oppdrag for en virksomhet ol. Antall elever begrenses oppad til 24. Noen kurs vil av praktiske årsaker ha en begrensning på 10 deltakere. Kurs med enkeltpåmeldinger må ha minimum 10 kursdeltakerer for at det skal gjennomføres. Prisene er veiledende.

For mer informasjon om hvert enkelt kurs, klikk på kursnumret til venstre i tabellen eller menyen oppe til venstre.

Kurs i aggresjon, vold, konflikthåndtering og personlig sikkerhet finner du her

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert juni 2015