BEOlsen
Informasjonssikkerhet


Oppsett av e-postkontoKontoinnstillinger

Du trenger kun å konfigurere din e-postkonto dersom du har bestilt konto (Gr A).
Har du bestilt gruppe B - viderekobling trenger du ikke å konfigurere ny konto.

Du må åpne dialogboksen for konto-instillinger. Avhengig av hvilket e-postprogram du bruker vil du finne den på litt forskjellige steder. Normalt under "innstillinger" eller "verktøy" eller tilsvarende. Så må du lete etter "e-postkonto", "konto", "kontoinnstillinger" eller tilsvarende.

Når du så har funnet denne, velger du en mulighet som heter noe som "Legg til" eller "ny konto" (Igjen bruker forskjellige e-postprogrammer forskjellige begreper).

Har du tidligere laget en konto som du vil endre, så let etter disse mulighetene "Endre" eller "Egenskaper" eller tilsvarende.

Kryss av for manuell konfigurering av serverinstillingene.

Så er vi i gang.


Konto, brukernavn og passord

Rekkefølge på de nedenfor presenterte innstillinger vil variere fra et e-postprogram til et annet. Du vil allikevel finne igjen de forskjellige elementene, og skrive inn verdiene der de etterspøres.

Bruker/kontonavn eks: Ola Normann - (eget navn eller rolle. Sendes med e-post og identifiserer avsender)

E-postadresse eks: ola.normann@cinc.no - (egen aktuell e-postadresse)

Kontotype: IMAP / POP3 - (POP3 laster ned e-post til din PC, og anbefales)

Brukernavn eks: cinc128 - (bruk ditt tildelte brukernavn)

Passord eks: U8ct;EqP - (bruk ditt tildelte passord. Vær nøye med store/små bokstaver)

Kryss gjerne av for at passord skal huskes. Du slipper da å skrive passord hver eneste gang du sender og mottar e-post.

Dersom du skifter passord - noe som anbefales - må du legge inn det nye passordet i feltet for passord.


Serverinnstillinger

E-post sendes til og fra deg via en mailserver. Du må fortelle ditt e-postprogram hvilken server som håndterer din post.

For Innkommende post skriv: pop.domeneshop.no

For Utgående post - skriv: smtp.domeneshop.no

Kryss av sjekkboksen "My outgoing server (SMTP) requires authentication"/"Min server/tjener krever godkjenning". (I noen e-postprogrammer ligger dette under "avanserte innstillinger")

Du kan også, dersom du ønsker det, benytte din lokale internettleverandør til utgående post. Da skal avkryssingsboksen ikke krysses av, og du må skrive dennes smtp-domene (eks: smtp.online.no - for telenor)

Under Avanserte innstillinger må du endre serverportinnstillinger

Utgående e-post (SMTP) - skriv: 587 (skal være 25 dersom du benytter internettleverandør).

Innkommende e-post (POP3) - skriv: 110 (må være 143 dersom du benytter IMAP)

Ikke kryss av for SSL/TLS, eller velg "ingen"


Ferdig

Har du fulgt oppskriften, skulle alt fungere. Lykke til!

Ta gjerne kontakt med leverandør. Kontaktinfo nederst på siden.

Tilbake

(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert sep 2015