BEOlsen
Informasjonssikkerhet


Bestille e-postadresseAdresser i følgende domener er tilgjengelig:


E-postadresse kan bestilles på 2 måter.

  • Som en egen konto hvor du kan både sende og motta post på adressen. Du administrerer selv passord og tilgang. Som konto har du også tilgang til web-mail. Pris iht gr A.
  • Som viderekobling. Du kan bare motta post på adressen, som blir videresendt til bestillers eksisterende e-postadresse. Pris iht gr B.

For begge grupper kommer et etableringsgegyr på kr 100,- pr e-postadresse.
Det er ingen årsgebyr i bestillingåret, og årsgebyr betales (iht A eller B) innen 1. februar hver år. For alternativ B, vil endringer av viderekobling betinge et endringsgebyr på kr 50,- (Alle priser er inkl mva.)


Betingelser for leie av e-postadresse.

Eieforhold
Domenet eies av BEOlsen informasjonssikkerhet, heretter kalt utleier. Leietaker (heretter kalt bruker) av e-postadresse og konto har bruksrett til adressen og kontoen i den tid som leieforholdet eksisterer. Bruker av e-postadressen eier all informasjon som lagres i tilknytning til kontoen, og kan fritt forvalte denne. Utleier kan ikke uten brukers samtykke, på noen som helst måte, gjøre bruk av brukers informasjon tilknyttet e-postkonto, med mindre det finnes en rettskraftig begjæring fra politi.
Ved opphør av leieavtale vil kontoen og all informasjon bli slettet.
Utleier forbeholder seg retten til å årlig justere pris med 3 måneders varsel.

Driftsforhold
Utleier kan ikke stilles ansvarlig, verken økonomisk eller rettslig, for driftsmessig forhold som utleier ikke kan rå over. Dette være seg enhver form for tap av informasjon som skyldes tekniske feil, manglende tilgang til e-postkonto og -adresse som følge av tekniske feil og driftsforstyrrelser i nett og utstyr.
E-postadresse og konto blir koblet ved bestilling, og bruker vil få nødvendig informasjon for å kunne sette opp kontoen på eget e-postprogram. Bruker er selv ansvarlig for eget oppsett. Bruker plikter å betale oppkoblings- og endringsgebyr og årlig fornye avtalen ved innbetaling av årsgebyr innen fornyelsesfrist. Unnlatelse av å betale oppkoblings- og endringsgebyr, eller å årlig fornye avtalen vil bli ansett som oppsigelse av konto, og konto og informasjon tilknyttet denne vil bli slettet. Utleier kan ikke stilles til ansvar for tapt informasjon i slik prosess.

Ansvar
BEOlsen informasjonssikkerhet forbeholder seg retten til å godkjenne e-postadresser, samt nekte å opprette adresser som kan virke støtende eller krenkende.
Bruker er ansvarlig for at e-postkonto og adresse ikke blir benyttet til formål som strider mot norsk lov, eller på annen måte er krenkende mot enkeltpersoner eller grupper. Dersom bruker gjør seg skyldig i slik bruk, vil kontoen kunne bli stengt, og bruker kan eventuelt bli erstatningspliktig for slike forhold.
Bruker er ansvarlig for en sikker håndtering av konto og adresse, slik at konto og adresse ikke kan misbrukes av andre.

Bestillingsskjema

Bestillingsskjema er desverre fjernert da noen benytter dette til å sende spam. Derfor må jeg henvise til å bruke mail til adressen birger.olsen@beo-infosikkerhet.no

Følgende informasjon må besvares i mail:

  • Bestillers navn
  • Fullstendig adresse
  • Telefon
  • Ønsket e-postadresse
  • Ønsket kontotype A (egen konto), eller B (viderekobling til annen e-postadresse)
  • Bekrefte at begingelsene er lest
  • Ønsket oppkoblingsdato
  • Spesielle merknader

(c) Birger E Olsen 2014
Oppdatert aug 2014