BEOlsen
Informasjonssikkerhet


PersonellsikkerhetMed Personellsikkerhet menes her tiltak for å sikre at informasjon kun blir håndtert av personell som er godkjent for dette.

Følgende momenter må dekkes.


Personkontroll

Hvem som kan kreve dette.

Gjennomføring.


Sikkerhetsklarering

Klareringsmyndigheter.

Sikkerhetssamtaler.

Klareringsbevis.


Autorisasjon

Vilkår for autorisasjon.

Autorisasjonssamtale.

Autorisasjonsbevis.(c) Birger E Olsen 2014
Oppdatert apr 2014