BEOlsen
Informasjonssikkerhet


DokumentsikkerhetMed Dokumentsikkerhet menes her alle former for håndtering og lagring av informasjon. Både elektronisk og skriftlig informasjon.

Følgende momenter må dekkes.


Merking

Sikkerhetsgraderinger.

Påføring og plassering av sikkerhetsgraderinger.


Journalføring

Journalføring og registrering.

Medieregistere.

Arkivering.


Oppbevaring


Pakking og forsendelser

Forsendelsesmetoder.

Emballering.

Kvittering.

Medbringelse på reiser.


Utlån og mangfoldiggjøring

Utlånskontroll.

Mangfoldiggjøring.


Makulering

Kontroll og journalregistrering.

Metoder for makulering.


Kontroll

Telling.(c) Birger E Olsen 2014
Oppdatert aug 2014