BEOlsen
Informasjonssikkerhet


KommunikasjonssikkerhetMed kommunikasjonssikkerhet menes her alle former for utvesling av informasjon. Både elektronisk og muntlig og skriftlig informasjon.

Følgende momenter må dekkes.


Datakommunikasjon

Ivaretas i hovedsak under datasikkerhet.

Policy for bruk.


Annen elektronisk kommunikasjon (radio, telefon etc).

Policy for bruk av elektronisk kommunikasjon i virksomheten.

Policy for bruk av privateid kommunikasjonsutstyr på virksomhetens områder. Hva er tillatt brukt, og evt hvor?

I områder hvor det behandles sensitiv informasjon bør for eks mobiltelefon ikke tillates. Det må vurderes om det i det hele skal være tillatt å medbringe slikt utstyr inn på områdene, selv om utstyret er avslått.


Kryptering

Kryptering omfatter både:

  • Strategi for kryptering
  • Krypteringsutstyr
  • håndtering av nøkler.

Avhengig av grad av sensitivitet av informasjon som skal overføres må det legges opp til en god strategi for hvordan krypteing skal gjennomføres. Hvem skal man kommunisere med? Kan kommersielt utstyr benyttes? Hvem skal håndtere utstyr og nøkler? osv.


E-post

Retningslinjer for bruk av e-post på virksomhetens maskinutstyr.

Det må lages en strategi for hva slags informasjon som kan sendes pr e-post, og hva som ikke kan sendes pr e-post.

Skal både utgående og inngående e-post innom et postmottak for å registreres som ofisiell post?

Skal man tillate privat e-post på virksomhetens maskinutstyr? I så fall kan ikke virksomheten uten videre lese e-posten. Retningslinjer må etableres for å sikre at viktig post blir behandlet selv om e-postadressat ikke er til stedet.


Sosiale medier og hjemmesider

Policy for bruk av sosiale medier og hjemmesider.

Policy for hva den enkelte medarbeider har lov å uttale seg om.


Samtaler og konferanser

Policy for hvilke temaer som kan diskuteres hvor.

Policy for bruk a mobiltelefoner og annet utstyr med opptaksmuligheter i konferanserom.


Postforsendelse

Retningslinjer for hvilken informasjon som kan sendes pr post. Se dokumentsikkerhet.


Kurertjenester

Policy for bruk at egne kurertjenester.


Man kunne også tatt med røyksignaler, flaskepost og brevduer, men disse er utelatt av praktiske hensyn.


(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014