BEOlsen
Informasjonssikkerhet


Bedriftsetterretning og industrispionasjeI en bedrift finnes det mange sårbare prosesser og rutiner. Disse blir effektivt kartlagt og utnyttet av andre aktører i markedet. Resultatet er at bedriften er påført et tap. Vi har sett tilfeller av at tapet har vært så stort at bedriften har gått konkurs.

Vi vet at svært mange bedrifter som taper anbud, mister kontrakter og markedsandeler, er for sent ute med utviklingsprosjekter osv - havner i denne situasjon fordi andre konkurrerende bedrifter har fått tak i bedriftens sensitive informasjon og utnyttet den.

Slikt er unødvendig tap.

Sikkerhet i en bedrift handler ikke bare om låste dører, tekniske løsninger og passord. Det handler om alle områder hvor informasjon kan innhentes. For eks hos regnskapsføreren eller servicepersonellet på printeren med mye, mye mer.

Tekniske løsninger er ofte dyre og tjener ikke sakens formål fordi sikkerhetshullene ellers er så svære, og rutinene så dårlige, at informasjonen likevel renner ut. Det blir ofte som å anskaffe 4 solide låser til ytterdøren i huset, samtidig som man glemmer å lukke verandadøren. Kanskje verandadøren ikke engang er kjent.

Sikkerhetsarbeid krever helhetlig tenkning og kompetanse.


BEO Informasjonssikkerhet har kompetansen som skal til for å avdekke sårbare punkt, og foreslå tiltak for å bedre dem.

Vi dekker alle prosesser i bedriften.(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014