BEOlsen
Informasjonssikkerhet


Rådgivning og sikkerhetsanalyseSikkerhetsanalyse

BEO Infosikkehet foretar en helhetlig analyse av sikkerhetsstatus i din virksomhet.

Tekniske løsninger så som brannmurer osv er ikke tilstrekkelig alene. Ca 70 - 80% av alle hendelser som fører til økonomiske- eller andre tap for virksomheten, skyldes manglende interne rutiner. Som følge av svake rutiner er ofte de tekniske investeringene som er gjort bortkastet.

Vi foretar vurdering av tekniske løsninger opp mot eksisterende rutiner og gir anbefalinger om tiltak. Anbefalingene er nøytrale ovenfor løsninger og produktvalg.


Rådgivning

Har du spørsmål i forhold til din virksomhes sikkerhet?

Generell konsultasjon og rådgivning foretas.

Hvordan utarbeide sikkerhetsdokumenter? Hvilke sikkerhetsdokumenter trengs?

Vi kan hjelpe til utforming med den nødvendige sikkerhetsdokumentasjon etc.

Er det vanskelig å finne fram til kundeinformasjon, kontrakter og annen informasjon?

Vi hjelper til etablering av gode arkivsystemer.


Risikovurdering av KVT (Konflikter - vold - trusler)

Samarbeid med SECURE work angående analyse av risiko for KVT ved virksomheter.

Har virksomheten oversikt over hvilke faktorer som virker inn på KVT og evt utfall i tilfelle uønskede hendelser?

SECURE work er kontaktpunktet for dette området.(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2014