Birger E Olsen
Stabellsgt. 11, 3510 Hønefoss
birger.olsen@beo-infosikkerhet.no
930 56 191